GO GREEN

Ons hotel zet zich in voor een milieuverantwoord beheer en beperkt de impact van de activiteiten op het milieu.

Respect voor het milieu is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsmissie. Al onze medewerkers voeren hun taken uit in overeenstemming met de milieuprocedures en het milieubeleid in onze vestiging. 

Van der Valk Hotel Mons Congres & Spa respecteert de milieuwetgeving en -voorschriften die in het Waalse Gewest van toepassing zijn, maar wij doen meer. Zo gebruiken we verschillende milieuvriendelijke technieken zoals afvalsortering, sortering van ons voedselafval waardoor biogas ontstaat, geothermische energie, enz.

Wij volgen ook het water- en energieverbruik binnen onze faciliteit, om onze infrastructuur en apparatuur voortdurend te verbeteren en op basis van deze gegevens een zuiniger beheer te garanderen.

Wij streven ernaar onze afvalproductie te verminderen en onze impact op lucht, water en bodem te beperken als onderdeel van ons milieubeleid via een doeltreffend beheersysteem. Wij leiden ons personeel op en informeren onze klanten om bij te dragen tot de bescherming van het milieu.